Joanna Dyś

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE, BLOK OGÓLNY SPECJALIZACJI

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego. Związana z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu, gdzie pracuje na Oddziale Neurologii z pododdziałem leczenia udarów mózgu. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego, geriatrii. Jej pasją są nowoczesne metody leczenia udarów mózgu. Ciągle podnosi swoje i innych kompetencje dzieląc się wiedzą i uczestnicząc w licznych wydarzeniach związanych z pielęgniarstwem internistycznym i opieką nad pacjentami w wieku podeszłym.

ZOBACZ MOJEGO AUTORSTWA