Małgorzata Aszyk

Komunikacja z pacjentem, Psychologia

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii Gestalt w Krakowie. Od 18 lat prowadzi praktykę psychologiczną, terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą osobami dorosłymi oraz wspiera kadrę medyczną z zakresu komunikacji z pacjentem. Organizuje zajęcia warsztatowe dotyczące rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem, z emocjami oraz twórczego rozwiązywania problemów. Od wielu lat współpracuje z „Radiem Głos”, gdzie nagrywa audycje radiowe i odpowiada na pytania radiosłuchaczy.

Zobacz mojego autorstwa