Marta Grzybek

Diagnostyka Laboratoryjna

Magister analityki medycznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, audytor wewnętrzny według normy PN-EN ISO 15189. Związana ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, gdzie pracuje jako Z-ca Kierownika Centralnego Laboratorium Diagnostycznego. Uzyskała certyfikaty wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.: Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (normy PN-EN ISO /IEC 17025 oraz PN-EN ISO 15189),  Certyfikat Pełnomocnika ds Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (normy PN-ISO/IEC 17025 oraz PN-ISO 15189).

 

Zobacz mojego autorstwa