Marzena Grochowska

Relacje z pacjentem/Branding medyczny

Magister pielęgniarstwa, trener, coach, brainolog, specjalista ds. bezpieczeństwa. Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Akademii Trenerów Biznesu LAB, Noble Manhattan Coaching Polska, Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. Vice Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu. Na sali szkoleniowej od 2007 roku. Szczególnie bliskie jej obszary to pielęgniarstwo, branding medyczny, zarządzanie zasobami ludzkimi, neuroscience w biznesie. W obszarze działań pielęgniarskich nagrodzona Honorowym Złotym
Czepkiem za wkład w promocję zawodu pielęgniarki i położnej. Od 2001 roku prowadzi projekty szkoleniowe dla środowiska medycznego.

zOBACZ MOJEGO AUTORSTWA