Mirosława Aleksandrowicz

Pielęgniarstwo rodzinne

Mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego oraz organizacji i zarządzania, kierownik NZOZ Zdrowita w Chojnicach.
Pielęgniarka rodzinna z 36-letnim stażem pracy. Wieloletni wykładowca, kierownik, opiekun stażu w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Absolwentka szkoleń, kursów z zakresu zarządzania oraz organizacji pracy. Działaczka społeczna - członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnicach.

zOBACZ MOJEGO AUTORSTWA