Komunikacja z pacjentem
przewlekle chorym

 Certyfikowane szkolenie

Czego nauczysz się na szkoleniu

 • Poznasz umiejętności i techniki, pomocne w pracy z pacjentem przewlekle chorym
 • Nauczysz się radzić z objawami, bólem, lękiem, destrukcyjnymi przekonaniami
 • Poznasz 10 podstawowych umiejętności zdrowienia
 • Nauczysz się podstawowych umiejętności komunikacji z pacjentem onkologicznym, z depresją, agresją oraz dowiesz się  jak doskonalić system wsparcia pacjenta

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dołącz do kursu

 

Poznaj trenera

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii Gestalt w Krakowie.
Od 18 lat prowadzi praktykę psychologiczną, wspiera pacjentów onkologicznych oraz kadrę medyczną z zakresu komunikacji z pacjentem. Organizuje zajęcia warsztatowe dotyczące rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem,  emocjami oraz twórczego rozwiązywania problemów.
Od wielu lat współpracuje z „Radiem Głos”, gdzie nagrywa audycje radiowe i odpowiada na pytania radiosłuchaczy.


Dołącz do kursu

 

Zobacz demo szkolenia

SZKOLENIE ZAWIERA

 • Wstęp
 • Moduł I Pacjent z chorobą przewlekłą - charakterystyka
 • Moduł II Proces zdrowienia
 • Moduł III Praca z przekonaniami
 • Moduł IV Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Moduł V Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym
 • Moduł VI Radzenie sobie z objawami choroby oraz bólem
 • Zakończenie

Dołącz do kursu