RECEPTY WYSTAWIANE PRZEZ

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

 

Czego nauczysz się na szkoleniu

 • Poznasz aktualne przepisy prawne regulujące wypisywanie recept przez pielęgniarki i położne
 • Poznasz różnicę między samodzielną ordynacją a kontynuacją recepty w ramach zlecenia lekarskiego
 • Dowiesz się w jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ
 • Krok po kroku zobaczysz jak prawidłowo wypisać receptę

Szkolenie daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia!

 

Dołącz do kursu

 

Poznaj trenera

Jerzy Krukowski - mgr pielęgniarstwa, wiceprezes Fundacji Palium Hospicjum w Chojnicach, pracownik dydaktyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Doświadczony wykładowca na kursach dla personelu medycznego. Kierownik, wykładowca  na kursach z obszarów: badań fizykalnych, ordynowania leków i wypisywania recept, pielęgniarstwa rodzinnego, ekspert i autor publikacji w tym zakresie. Inicjator wydarzeń związanych z promocją recept pielęgniarskich.

 

Zobacz demo szkolenia

Szkolenie zawiera:

 • Wstęp
 • Moduł I Przepisy prawne
 • Moduł II Ordynacja vs kontynuacja
 • Moduł III Zaopatrywanie w recepty
 • Moduł IV Wypisanie recepty - praktyczne informacje
 • Moduł V Zaopatrywanie w leki
 • Moduł VI Zaopatrywanie w wyroby medyczne
 • Moduł VII Ordynacja leków
 • Moduł VIII Recepta transgraniczna
 • Moduł IX Aplikacje ułatwiające wypisywanie recept
 • Moduł X Kontrola NFZ

  Do poszczególnych lekcji dołączone są   materiały pomocnicze!

 

Dołącz do kursu