Bank pytań

Widok

Zestaw 50 pytań z tzw. bloku ogólnego realizowanego w ramach specjalizacji autorstwa Joanny Dyś ze wskazaną LITERATURĄ i KOMENTARZAMI, które pojawiły się na egzaminach państwowych w latach 2009 - 2019.…

Zamów

Zestaw 287 pytań z tzw. bloku ogólnego realizowanego w ramach specjalizacji autorstwa Joanny Dyś ze wskazaną LITERATURĄ i KOMENTARZAMI, które pojawiły się na egzaminach państwowych w latach 2009 - 2019.…

Zamów

Zestaw 60 pytań w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego ze wskazaną LITERATURĄ i KOMENTARZAMI, występujących  na egzaminie państwowym sesji egzaminacyjnych w roku 2018 oraz 2019 z możliwością wydruku pytań z kluczem odpowiedzi…

Zamów

Pytania testowe w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki autorstwa Katarzyny Wawrzyniak. 50 pytań występujących w sesjach egzaminacyjnych egzaminu państwowego z podaną LITERATURĄ oraz KOMENTARZAMI autorki. Rozwiązuj quiz dowolną ilość…

Zamów

Pytania testowe w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek autorstwa Mirosławy Aleksandrowicz z podanymi ŹRÓDŁAMI oraz KOMENTARZAMI autorki. Rozwiązuj quiz dowolną ilość razy i prawdzaj poprawność swoich odpowiedzi. Test zawiera 20…

Zamów

Pytania testowe z zakresu kursu badań fizykalnych dla pielęgniarek i położnych. ZESTAW 120 PYTAŃ z podanymi źródłami i możliwością podglądu odpowiedzi autorstwa Jerzego Krukowskiego. Rozwiązuj quiz dowolną ilość razy w…

Zamów

20 pytań testowych z zakresu kursu badań fizykalnych dla pielęgniarek i położnych część 1 autorstwa Jerzego Krukowskiego. Rozwiązuj quiz dowolną ilość razy w dowolnym czasie i miejscu. Sprawdź jak działa…

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea