Ebooki

Widok

Najważniejsze informacje dotyczące diety oraz niedożywienia seniorów w jednym miejscu dla pielęgniarek, opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych oraz wszystkich pracujących z osobami w wieku podeszłym. SZKOLENIE Niedożywienie jako jedno z…

Zamów

Najważniejsze informacje dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego oraz pielęgnacji pacjenta po cewnikowaniu w jednym miejscu. EBOOK Cewnikowanie pęcherza moczowego. Przydatne informacje + NAGRANIE WEBINARU 3 najczęściej popełniane błędy podczas pielęgnacji pacjenta…

Zamów

Kategoria

  Najważniejsze informacje na temat zakażeń układu moczowego oraz cewnikowania pęcherza moczowego kobiet i mężczyzn w jednym miejscu. SPIS TREŚCI: I. Zakażenia układu moczowego Etiologia Biofilm bakteryjny Postacie zakażeń układu…

Zamów

Wszystko na temat niedożywienia w wieku senioralnym. Najważniejsze informacje dla personelu medycznego (pielęgniarek, opiekunów medycznych) oraz pacjentów, rodzin pacjentów, dotyczące zaburzeń żywienia seniorów. Obszerny materiał z załączoną bibliografią.   SPIS…

Zamów

Model opieki dla Opiekunów Medycznych, Opiekunów osób starszych oraz pracodawców, przełożonych Opiekunów, Pielęgniarek, kierowników jednostek MOPS I GOPS, którzy nadzorują pracę personelu medycznego w środowisku domowym osób starszych, kierowników oddziałów…

Zamów

Najważniejsze informacje dla personelu medycznego (pielęgniarek, opiekunów medycznych) oraz pacjentów, rodzin pacjentów, dotyczące żywienia seniorów. Materiał ze wskazaną literaturą, podzielony na dwie części: żywienie w zdrowiu żywienie w poszczególnych, najczęściej…

Zamów

Najważniejsze informacje zarówno dla praktykujących pielęgniarek/pielęgniarzy, uczestników kursu z zakresu badań fizykalnych jak i studentów pielęgniarstwa w jednym miejscu . Nie trzeba szukać informacji na temat badania słuchu w różnych…

Zamów

Studium przypadku dziecka z guzem Ewinga ze szczególnym uwzględnieniem badań fizykalnych. Materiał dla pielęgniarek oraz studentów pielęgniarstwa. SPIS TREŚCI: Wywiad Dane o dziecku Badanie fizykalne Stan biologiczny dziecka Stan psychiczny…

Zamów

Kategoria

Kompletna, aktualna wiedza na temat specjalizacyjnego egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w jednym miejscu. Pobierając ebooka dowiesz się m.in.: jaka jest różnica między egzaminem na nowych i starych zasadach,…

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Potrzebujesz pomocy?