Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym

Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym

Szkolenie dla personelu medycznego oraz osób opiekujących się osobami z chorobą nowotworową, depresją, chorobą terminalną. Psycholog pokazuje podstawowe umiejętności oraz techniki pomocne w pracy z pacjentami przewlekle chorymi. Pracujesz z pacjentem przewlekle chorym? Zadbaj o swoją kondycję psychiczną i zapobiegnij wypaleniu zawodowemu. Szkolenie jest certyfikowane.

Realizując szkolenie otrzymasz kompleksową wiedzę:

  • dowiesz się jak rozpocząć rozmowę z pacjentem z chorobą onkologiczną, terminalną, z agresją, depresją,
  • poznasz 5 zasad zdrowego myślenia,
  • nauczysz się praktycznych technik do wykorzystania w pracy z pacjentem przewlekle chorym,
  • dowiesz się czym jest i dlaczego jest ważna pomoc psychologiczna w pracy z pacjentem,
  • otrzymasz informacje, jak radzić sobie z bólem, lękiem, przekonaniami i objekcjami pacjenta,
  • dowiesz się jak rozmawiać z pacjentem umierającym
  • nauczysz się jak przygotować pacjenta na odejście.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA:

1. Wstęp.
2. Moduł I. Pacjent z chorobą przewlekłą – charakterystyka.
3. Moduł II. Proces zdrowienia.
4. Moduł III. Praca z przekonaniami.
5. Moduł IV. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
6. Moduł V. Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym.
7. Moduł VI. Radzenie sobie z objawami choroby i bólem.
8. Zakończenie.
9. Test sprawdzający wiedzę (dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu).

O AUTORCE

Zamówienie

200.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea