Prawa i obowiązki pielęgniarki i położnej jako członka zespołu terapeutycznego – warsztat online

Prawa i obowiązki pielęgniarki i położnej jako członka zespołu terapeutycznego – warsztat online

Konsultacje w grupie zamkniętej z Radcą Prawnym Agnieszką Sieńko, specjalistą prawa ochrony zdrowia w zakresie praw i obowiązków członków zespołu terapeutycznego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zleceń lekarskich oraz relacji z pacjentem.

Spotkania konsultacyjne w formie zamkniętych warsztatów online w ilości łącznej 6 godzin, prowadzonych metodą dyskusji moderowanej, pracy opartej na doświadczeniach uczestników, case study, omówieniu tematu przez trenera.


ZAKRES TEMATYCZNY:

  • realizacja zleceń lekarskich
  • odmowy realizacji zleceń lekarskich
  • współpraca wewnątrz zespołu interdyscyplinarnego
  • relacja z pacjentem oraz zakres współpracy z rodziną pacjenta
  • praca personelu pielęgniarskiego/położniczego na konkretnych oddziałach szpitalnych

WARSZTATY W PRAKTYCE:

1. Spotykamy się w przez 4 tygodnie w każdy piątek w godz. 19:00 – 20:30 (począwszy od 10 lipca). Możliwa jest modyfikacja godzin spotkań, jeżeli taką chęć wyrazi grupa.

2. Pracujemy w małych, zamkniętych, kilkuosobowych grupach, co pozwala na omówienie tematów szczególnie interesujących dla poszczególnych uczestników.

2. Pracujemy w oparciu o konkretne przykłady i studia przypadku.

3. Każde spotkanie jest nagrywane i udostępniane uczestnikom.

4. Będziemy udostępniać dodatkowe materiały, które będziesz mógł(a) wdrożyć w swojej pracy.

5. Aby wziąć udział w szkoleniu, potrzebujesz jedynie łącza internetowego oraz komputera z kamerą.

6. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.


DLA KOGO WARSZTATY?

Dla osób pracujących w zespołach interdyscyplinarnych w placówkach medycznych, pracujących w domu z pacjentami oraz osób zarządzających i organizujących pracę zespołów terapeutycznych.KUPUJĘ I CO DALEJ?

  • W ciągu 24 godz. od zakupu otrzymujesz na swojego maila szczegóły konsultacji.
  • Na maila będą wysyłane linki z dostępem do spotkań online każdorazowo przed konsultacjami.
  • Na swoim koncie na platformie, do którego będziesz mieć dostęp bezpośrednio po zakupie będą umieszczane nagrania z webinarów oraz dodatkowe materiały.
  • Konsultacje są ważne przez okres 3 miesięcy od zakupu, co oznacza, że nic nie przepada. Jeśli nie będziesz mógł(a) wziąć udziału we wskazanych terminach, możesz dołączyć do kolejnej grupy

 

INFORMACJE O PROWADZĄCEJ

Może Cię jeszcze zainteresować:
Jak zgodnie z prawem realizować świadczenia medyczne w czasie pandemii – nagranie webinaru

Zamówienie

460.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea