Katarzyna Putko

Widok

Model opieki dla Opiekunów Medycznych, Opiekunów osób starszych oraz pracodawców, przełożonych Opiekunów, Pielęgniarek, kierowników jednostek MOPS I GOPS, którzy nadzorują pracę personelu medycznego w środowisku domowym osób starszych, kierowników oddziałów…

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Potrzebujesz pomocy?