Katarzyna Wawrzyniak

Widok

Pytania testowe w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki autorstwa Katarzyny Wawrzyniak. 50 pytań występujących w sesjach egzaminacyjnych egzaminu państwowego z podaną LITERATURĄ oraz KOMENTARZAMI autorki. Rozwiązuj quiz dowolną ilość…

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Potrzebujesz pomocy?