Mateusz Grabda

Widok

Najważniejsze informacje dotyczące diety oraz niedożywienia seniorów w jednym miejscu dla pielęgniarek, opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych oraz wszystkich pracujących z osobami w wieku podeszłym. SZKOLENIE Niedożywienie jako jedno z…

Zamów

Certyfikowane szkolenie dla pielęgniarek, opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych, dietetyków to kompleksowy materiał na temat niedożywienia seniorów oraz problemów z tym związanych. Wszystko na temat najczęstszego zaburzenia żywienia osób w…

Zamów

Wszystko na temat niedożywienia w wieku senioralnym. Najważniejsze informacje dla personelu medycznego (pielęgniarek, opiekunów medycznych) oraz pacjentów, rodzin pacjentów, dotyczące zaburzeń żywienia seniorów. Obszerny materiał z załączoną bibliografią.   SPIS…

Zamów

Dietetyk pokazuje w jaki sposób efektywnie pobudzić apetyt podopiecznych w procesie leczenia. Poznaj sposoby, które pozytywnie wpływają na efekty leczenia pacjentów, podopiecznych. Czego dowiesz się podczas nagrania? Wpływ przyjmowania pokarmów…

Zamów

Najważniejsze informacje dla personelu medycznego (pielęgniarek, opiekunów medycznych) oraz pacjentów, rodzin pacjentów, dotyczące żywienia seniorów. Materiał ze wskazaną literaturą, podzielony na dwie części: żywienie w zdrowiu żywienie w poszczególnych, najczęściej…

Zamów

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Potrzebujesz pomocy?